Mammografi – har det noen nytte?

 

I februar 2014 ble det publisert en studie i The British Medical Journal over nytten av mammografi. 90000 kvinner var involvert og den strakk seg over 25 Œr. Det er en grundigste studien over mammografi som noensinne er gjort.

 

Konklusjonen var at d¿dsratene over brystkreft og andre Œrsaker var den samme blant kvinner som fikk utf¿rt mammografi og de som ikke fikk. Og unders¿kelsen skadet noen. En av fem med brystkreft ble behandlet uten at den var skadelig og derfor ikke trengte behandling som kirurgi, kjemoterapi og strŒling.

 

Forskerne fors¿kte Œ finne ut om det var noen fordel Œ oppdage kreftsvulsten nŒr den var for liten til Œ oppdages ved palpasjon. Svaret var NEI.

 

Mange typer kreft vokser langsomt, eller ikke i det hele tatt og trenger ikke Œ behandles. Noen gŒr tilbake av seg selv.