Hvordan Forebygge Brystkreft
 
 

Av Dr John R. Lee, David Zava og Virginia Hopkins

Hft, 340 sider ISBN 82-7594-009-5

Originalens tittel "What Your Doctor May Not Tell You About Breast Cancer"

Denne boken har svar på mange spørsmål omkring denne skrekkelige sykdommen.
Hvorfor er det en slik formidabel økning?
Er det i praksis ikke mulig å forebygge denne sykdom?

Boken gir svarene basert på 500 vitenskapelige arbeider som det refereres til i boken.

Allerede i 1981 publiserte Cowan og andre en undersøkelse som viste at kvinner med lavt progesteron hadde 5 ganger så høy risiko for å få brystkreft og 10 ganger så høy risiko for å få annen type kreft.

Forfatterne beskriver hvordan den konvensjonelle behandlingen kan skade kroppen.

Basert på vitenskapelig forskning og klinisk erfaring lanserer de et opplegg for å forebygge brystkreft ved å sørge for at kvinnene har nok progesteron og lager et system for å holde hormonene i balanse.

Boken har mange fornuftige og praktiske løsninger på mange andre helseproblemer.

Pris kr 298,- inkludert porto og forsendelse.