Opplysninger om Dr. Leif Ims
 
 

Dr Ims er lege utdannet ved Universitetet i Oslo 1966. Etter flere års sykehuspraksis ble han privatpraktiserende allmennlege med kontor i Oslo. Tidlig ble han frustrert over skolemedisinens evne til å behandle de kroniske sykdommene, og dette ble grunnlaget for hans videreutdannelse i homeopati og akupunktur. Disse disipliner er ignorert av de utdannende myndigheter i Norge så han måtte til utlandet for å lære seg disse. Dr. Ims har diplom fra Athenian School of Classical Homeopathy og London School of Chinese Medicine. Siden 1982 har han undervist i homeopati og var med å starte Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati. Denne skolen utdanner helsepersonell til å bli homeopater.

Grunnlaget for enhver terapeut bør være at han/hun skal kunne bringe pasienten tilbake til god helse skånsomt, raskt og uten å skade. Skolemedisinen er viktig idet den står bak nødvendig og livreddende behandling, men den er for ensidig i utviklingen og bruken av sterke kjemiske medisiner som stort sett vedlikeholder de kroniske sykdommene (det vil si at symptomene kommer tilbake når man slutter å ta medisinen), og som dessuten har ubehagelige og til dels farlige bivirkninger. Mennesket er mye mer enn en kjemiklump. Det er en levende vesen som består av en kropp med alle dens komplekse funksjoner, fylt av livsenergi og med klare åndelige funksjoner, der alt er i balanse når helse er tilstede.

Dr. Ims ser sine pasienter som en helhet og forsøker å behandle dem ved å stimulere pasient-enes selvhelbredende krefter til å overvinne sykdom.

Dr. Ims vil etter avtale holde foredrag om bioidentiske hormoner for kvinner og menn om hvorfor det er så viktig å ha et godt og balansert nivå av de naturlige hormonene. For kvinner gjelder det både før og etter menopausen. For menn begynner problemene etter alder førti. En sunn alderdom er sterkt avhengig av gode hormonnivåer. Alderdom er nedgang i hormoner. Hvorfor ikke ha en vital og sunn alderdom med riktig mengde hormoner? Kontakt dr. Ims på leif.ims@gmail.com.

Dr. Ims har en lang rekke bøker på sitt forlag som omhandler fysiologien ved de naturlige hormonene. Det er svært viktig for kvinner å kjenne til hvordan kroppen reagerer når det er ubalanse i hormonene, og hvordan denne kan rettes opp.

Dr. Ims har i 2013 etter 20 års erfaring med bruk av naturlige hormoner skrevet en bok som heter Hormonbalanse med Naturlige Hormoner.

Den tar for seg problemer for kvinner i Premenopausen og i Menopausen pluss at det er et kapittel for Menn.

Leser man denn boken vet man mer enn de fleste leger, og den kunnskapen vil være et godt utgangspunkt for å vurdere den behandlingen som man tilbys.

Det finnes ingen større ressurs for et samfunn enn vel orienterte og oppdaterte kvinner.

Ta ansvar for din egen helse ved å vite hva som foregår i kroppen din.