Universet og Bevissthetens Mysterium
 
 

Av Glen Peter Kezwer, Ph.D. Oversatt av Dr. Leif Ims

Originalens tittel: The Physics of Oneness. Utgitt i India første gang 1995.

Det er en verden av ting som blir oppfattet av sansene, og en verden av ting ut fra tankenes innflytelse. Moderne fysikk i sitt forsøk på å forklare alle observerbare fenomener i samsvar med et sett av naturlige lover, har utviklet seg dypere og dypere inn i fenomenene og har avdekket et overraskende bilde av universet langt hinsides vår fantasi. Samtidig har den gitt oss glimt av en underliggende Virkelighet som er basis for alt vi kan oppfatte av verden omkring oss. Mye av den samme erfaringen kommer fra dyp meditasjon, eller med andre ord en fokusering på den indre verden av tanker. Gjennom denne prosessen vil meditatøren gradvis bli oppmerksom på en eneste, alle steds omsluttende Enhet som omfavner både den ytre materielle verden og den indre bevisstheten i mennesket. Dette er det sentrale tema i denne boken - å vise hvordan Virkeligheten og Enheten er ett og det samme.

Forfatteren, Glen Peter Kezwer med doktorgrad i atmosfærisk fysikk, har valgt å presentere meditasjon som en ren vitenskapelig metode og unngå dens forbindelse med religion og mystiske assosiasjoner i leserens sinn. Han anstrenger seg for å forklare den vitenskapelig natur ved meditasjonsprosessen og ser på den som et eksperiment på ens eget selv. Han beskriver denne prosessen i 'laboratoriet for meditasjon', og viser at forskning i dette og fysikkens laboratorium leder til den samme viten om et underliggende endelig Absolutt som er basis for alt vi observerer og vet.

Hvordan viser fysikken oss dette? Forfatteren beskriver i detalj fysikkens storslåtte historie i det tyvende århundre. Det beundringsverdige intellektuelle resultat som har avløst vår tidligere oppfatning av et metodisk velordnet Univers med et kaotisk, uklart til dels sløret verdensbilde. De to pilarene til moderne fysikk - relativiteten og kvanteteorien - blir i denne boken diskutert i klare og enkle vendinger som blir lett forståelige for legmannen. Vi får høre om geniet Einstein hvis teorier om relativitet koblet lyset til tiden, og tiden til rommet. Den utrolige unifiseringen som han oppnådde gjennom naturens lover ledet ham - og leder oss - til å tro at det må være en subtil, usynlig Virkelighet hvis manifestasjon er de naturlige lover. 

Pris kr 200 inkludert porto og forsendelse.