Thyroidea
 
 

… en underfungerende thyroideakjertel.

Thyroidea er en meget viktig kjertel i vårt hormonsystem. Den regulerer det som kalles vårt stoffskifte - det vil i praksis si energiomsetningen i kroppen og forbrenningen av oksygen.

Denne reguleres av hypofysen som er en dirigent i hormonorkesteret ved hjelp av et hormon som heter TSH. Hypotalamus er også involvert i denne kontrollen.

Kjertelen produserer to hormoner T4 og T3 som begge inneholder iod. Når du går til legen måles T4, T3 og TSH. Det rare er at i kroppen finnes det ingen reseptorer for T4. Det vil si at det er T3 som er det aktive hormonet, og at T4 må omdannes til T3 før det kan utnyttes av kroppen.

Vitenskapen vet lite om hvilke faktorer som spiller inn ved denne omdanningen, men det skjer i flere organer, og særlig i leveren og i nyrene. Det kan derfor godt tenkes at det er ukjente faktorer her som kan påvirke denne prosessen og føre til en underaktiv thyroidea. Det hjelper derfor ikke om du har gode verdier for T4 dersom omdanningen til T3 ikke fungerer som den skal.

T3 virker på noen små organeller i alle celler. De heter mitokondrier og er små kraftstasjoner i cellene i tillegg til at de er med på å lage hormoner. Det finnes 20.000 av dem i hver eneste celle i kroppen. Er det mulig at mitokondriene kan bli syke og underfungerende? Det vil i så fall påvirke alle cellefunksjoner i kroppen og gi uendelig mange symptombilder.

Når man går til legen og undersøker thyroidea måles TSH, fritt T4 og T3. Normale verdier er oppgitt å være 0,2 til 4,5 for TSH; 9,0 - 22,0 for T4 og 2,3 - 5,7 for T3.

Nå viser det seg at mange leger i USA som har jobbet mye med denne problematikken har funnet at mange pasienter med en lang rekke symptomer egentlig lider av underfungerende thyroidea til tross for at de har verdier innenfor den såkalte normalen. Dersom fritt T4 er under 14 vil det indikere at problemet kan være thyroidea. Likeledes om TSH skulle være over 2,1. ACCE (American Association of Clinical Endocrinologists) har nå satt nye verdier for TSH - 0,3 til 3,0 som normale verdier. Det er jo en indikasjon på at de såkalte tidligere normale verdier ikke er så normale som man trodde.

Det er leger som nå mener at sykdomsdiagnoser som fibromyalgi, kronisk tretthet og ME er forbundet med lavt stoffeskifte der både thyroidakjertelen og binyrene er involvert. Det gjør bildet meget komplisert. I tillegg vil østrogendominans helt klart hemme thyroksinenes funksjon og skape et falskt lavt stoffskifte som behandles ved å gi progesteron som balanserer østrogenet.

Gode bøker som omtaler disse problemene er Slukk Lyset, Sunn Alderdom, Menopausenboken og boken for Yngre Kvinner.