En Reise hinsides Tid og Rom
 
 

Av dr. Leif Ims

Hft, 88 sider ISBN 82-7594-011-7

Samtaler dr. Leif Ims hadde med den indiske vismannen Swami Shyam vinteren 2004/2005.

I Kullu i Himalaya lever den indiske guruen Swami Shyam. Daglig har han møter med sine elever som er mennesker av mange nasjonaliteter, aldre og profesjoner for å samtale om og meditere over de dypeste spørsmål i menneskelivet:
Hvorfor lever jeg?
Hvor går jeg hen?
Hva er livets mening?
Hva er bevissthet?
Hva er tanker laget av?
Hvordan skal jeg bli fri?
Hvordan er sinnet bygget opp?
Hvordan skal jeg få fred i sjelen?
Disse og mange andre ting vil Swami Shyam kunne svare på, fordi han har virkeliggjort kilden til alt som er. Han er en mester i å formidle sine kunnskaper på en humørfylt og stimulerende måte.
Denne boken er en samling av hans svar på spørsmål som er sentrale for alle som undrer seg over hva livets hensikt er.

Pris kr 180,- inkludert porto og forsendelse.